13 lipca 2020

Jakie zasady związane z etyką obowiązują personel sprzątającą?

Wydaje się, że to zwykłe sprzątanie biur, które z etyką zawodową nie ma wiele wspólnego. „Etyczne postępowanie” kojarzy nam się raczej z zawodem lekarza, sędziego czy prawnika, ale w rzeczywistości dotyczy ono… każdego zawodu i każdego pracownika. Jakie zasady obowiązują zatrudnionego w firmie sprzątającej? Poufność wobec danych firmy Sprzątanie biur odbywa się późnym popołudniem i […]

Wydaje się, że to zwykłe sprzątanie biur, które z etyką zawodową nie ma wiele wspólnego. „Etyczne postępowanie” kojarzy nam się raczej z zawodem lekarza, sędziego czy prawnika, ale w rzeczywistości dotyczy ono… każdego zawodu i każdego pracownika. Jakie zasady obowiązują zatrudnionego w firmie sprzątającej?

Poufność wobec danych firmy

Sprzątanie biur odbywa się późnym popołudniem i wieczorami, kiedy biurowe pomieszczenia opuścili już wszyscy pracownicy. To w pełni zrozumiałe – sprzątanie nie może zakłócać normalnego rytmu pracy firmy, musi odbywać się niemal niezauważalnie. Przedsiębiorca decydujący się zatrudnić ekipę sprzątającą musi obdarzyć ją sporą dawką zaufania. W biurze pojawiają się osoby z zewnątrz, które sprzątając pomieszczenia mają bliski kontakt z dokumentami i danymi poufnymi firmy. Kodeks etyki nakazuje więc pracownikom firmy sprzątającej zachowywać pełną poufność wobec wszystkiego, z czym stykają się podczas realizacji swoich zadań.

Profesjonalizm w tym zawodzie polega na poskromieniu naturalnej dla człowieka ciekawości oraz pozostawaniu obojętnym wobec wszelkich informacji, na które pracownicy napotykają przy sprzątaniu. Fiszki naklejone na monitorach komputerów, dokumenty pozostawione na biurkach, segregatory piętrzące się na regałach – to wszystko w żaden sposób nie powinno wzbudzać zainteresowania osób sprzątających. Na tym polu bardzo ważna jest jednak także współpraca drugiej strony, a więc pracowników firmy zatrudniającej ekipę sprzątającą. Przełożony powinien poinformować, kiedy odbywają się regularne oraz dodatkowe wizyty firmy porządkowej, tak, by każdy na zakończenie dnia pracy pamiętał o schowaniu ważnych dokumentów, telefonu i innych przedmiotów do szuflad i szafek.

Odpowiedzialność za firmowy sprzęt

Choć profesjonalne firmy sprzątające zatrudniają osoby staranne, ostrożne i odpowiedzialne za swoje działania, to „wypadki przy pracy” i tak mogą się zdarzyć. Wszyscy jesteśmy tylko ludźmi, więc podczas prac porządkowych może się zdarzyć, że jakiś sprzęt ulegnie uszkodzeniu. Nieprzyjemna sytuacja, ale najważniejsze jest to, jak firma sprzątająca podchodzi do rozwiązywania takich problemów. Najlepiej, jeśli personel sprzątający objęty jest ubezpieczeniem – wówczas ewentualne straty zostają pokryte właśnie z tych funduszy.

Elastyczność w podejściu do klienta

Etyczne postępowanie polega także na otwartości na uwagi i zastrzeżenia klienta, u którego pewne oczekiwania zaczynają się klarować dopiero w trakcie pierwszych miesięcy współpracy. Postępująca etycznie firma sprzątająca nie stroni od renegocjacji warunków umowy i chętnie stosuje się do wytycznych klienta (np. co do zwiększenia dokładności sprzątania w firmowej kuchni, na balkonie itp.).